Hvordan vi gjør det

Vi bygger leilighetsbygg i totalentreprise og strukturer opp alle prosesser i gjennomførings-fasen av et bygg. Det betyr at vi har et fast byggesystem som går igjen. 

 

Vi har faste leverandører og faste prosesser fra tilbudsfasen til ettårsbefaring. 

 

I tillegg kan vi håndtere alle byggherrerelasjoner til kundene i byggeperioden. Dette kaller vi LEX-prosessen. 

 

Vi har eget showroom hvor standard- og tilvalgprodukter kan sees og kjennes på.  

Det første vi gjør etter kontraktsignering med byggherren, er å sette i gang prosjekteringen. Vi står for selve prosjekteringen, prosjekterer i BIM og kjører full krasjtest på alle fag.

 

Når vi har prosjekteringsunderlaget klart, opphandler vi pris med den enkelte underentreprenør. De priser jobben, vet hvordan det skal bygges og har eksakte mengder på hva som går med. Vi slipper da alle uforutsette kostnader. Kalkylen til under-entreprenøren er åpen og basert på et fast påslag, men vi forhandler alltid frem en fastpriskontrakt. 

 

Vi forhandler frem rammeavtaler med underentreprenørene hvor vi tilbyr dem et fast system å jobbe i hvor de får litt lavere fortjeneste pr. jobb. Fordelen er at de får bygge likt hele tiden og blir svært effektive.